* 2010 - stavba : Výstavba plynové kotelny pro vytápění zámku v Doksech
- výstavby plynové kotelny 800kW, plynová STL přípojka, odkouření, MaR
* 2008 - stavba : Rekonstrukce plynové kotelny 1MW v Paláci YMCA Praha
- rekonstrukce kotelny s dodávkou kotlů, rekonstrukce strojovny a přípravy TV
* 2008 - stavba : Výstavba 100 bj Praha 4
- zhotovení veškerých rozvodů ÚT, SV, TUV, cirk., kanalizace včetně dodávky ZP
* 2010 - stavba : Rekonstrukce rozvodů vytápění ve výrobní hale Janka Radotín
- demontáž stávajících + montáž nových rozvodů tepla (cca 6km) za provozu podniku
 
* 2010 - stavba : Rekonstrukce 4 plynových kotelen pro BD v Hostivicích
- rekonstrukce plynové kotelny 95kW, ohřev TV, odkouření, MaR
* 2010 - stavba : Rekonstrukce parní kotelny v závodu Vimperská masna
- dodávka spalinového ekonomizéru, rekonstrukce zařízení kotelny, odkouření, MaR
* 2009 - stavba : Výstavba 2 ks plynovch kotelen pro BD ve Strašnicích
- výstavby plynové kotelny 99kW, ohřev TV, odkouření, MaR
Tepelná technika
Technická zařízení budov
Inženýrský servis
* 2010 - stavba : Výstavba plynové kotelny pro vytápění betonárny ve Vrchlabí
- výstavby plynové kotelny 300kW, VZT 80kW, ohřev technologické vody, odkouření, MaR