Adresa, telefoní a faxová spojení
Adresa, telefoní a faxová spojení
Pavel Petrželka
 
GSM: 602 326 300
 
Email:
Inženýrský servis
 
      -  vypracování rozpočtů, nabídek, harmonogramů díla
 
      -  kontrola prováděného díla se slouvou o dílo, rozpočtem a zjišťovacími protokoly při   
         kontrolních dnech
  
      -  vypracování protokolů a zápisů o zkouškách a dílčím předání
 
      -  vedení záznumů o zakázce v informačním systému ve smyslu ISO
Tepelná technika
Technická zařízení budov
Inženýrský servis
Technická zařízení budov
 
      -  teplovodní systémy ústředního vytápění, hydraulická regulace ÚT
 
      -  domovní rovody SV, TV a kanalizace, plymoinstalace
Tepelná technika
 
      -  plynové kotelny 50-1000kW
 
      -  předávací stanice tepla
 
      -  horkovody, teplovody a další zařízení při CZT
 
      -  tepelná čerpadla
Adresa, telefoní a faxová spojení